Nenechte hráče hledat své vesty Čísla vest
na TV
  Hráči na TV uvidí číslo své vesty

Hráči ihned uvidí na TV, jak jsou rozdělené týmy a silní hráči

Poté, co hráči začnou diktovat svá jména pro hru, se tato jména zobrazí ihned na TV, včetně rozdělení hráčů do týmů. Hráči si tak mohou ihned zkontrolovat, zdali jsou jejich jména napsána správně a vidí před sebou na TV i jak silné a početné jsou všechny týmy.

Při zadávání jmen hráčů se tato jména zobrazují ihned na TV

Když hráči diktují svá jména před hrou operátorům v Aréně, jména se ihned zobrazují na TV, takže si hráči mohou ihned zkontrolovat, zdali jsou jejich jména napsána správně.

Na TV se zobrazí i silní hráči

Pokud mají za sebou hráči už jednu hru, jsou na TV označeni i silní hráči, takže hráči snadno uvidí, zdali jsou sestavené týmy silově a početně vyvážené.

Když všichni hráči zadají svá jména a jsou úspěšně rozděleni do týmů, zobrazí se na TV seznam hráčů a jejich přiřazených vest, takže každý hráč hned ví, k jaké vestě má jít.

Ve spodní části TV se zobrazují tipy pro hru, jak nejlépe hrát a co nedělat.