Mějte přehled   Archiv
tržeb
  Tržby za hry, bar i mlhu

Archivace tržeb skupinka po skupince

Mějte přehled nad tržbou každé skupinky — kolik kdo zaplatil za hry, na baru nebo za extra mlhu. Při každém tisku výsledků ze hry se vytiskne jedna archivní kopie výsledků navíc, která se založí.

Tato archivní kopie je doplněna o pole pro zapsání celkové útraty skupinky za hry, za bar a součet celkové tržby. Navíc obsahuje více prostoru pro vepsání útraty jednotlivých hráčů po čas jejich her.

Díky archivní kopii budete mít detailní a snadno zpětně dohledatelnou kontrolu všech odehraných her a nad všemi útratami v Aréně.