Adrenalin, dramatická hudba i vyhlášení Výsledky
ze hry
na TV Předveďte hráčům pořádnou show

Zobrazte hráčům výsledky ze hry
na TV — animované a s hudbou

Hráči se po skončení hry vrátí zpět na recepci, kde už hraje dramatická a napínavá hudba a na televizi se zobrazují vtipné filmové hlášky doplněné o informace z Arény, včetně jmen samotných hráčů. Následně se za doprovodu tematické a oslavné hudby (dle zvolené hudby při hře) zobrazí na TV animované výsledky ze hry.

Vyhlašujte výsledky ze hry zcela novým způsobem a udělejte hráčům při vyhlašování výsledků pořádnou show, než jim dáte tištěné výsledky ze hry.

Při týmových hrách dochází nejprve k vyhlášení vítězného týmu a následně pak pořadí jednotlivých hráčů.

Televize zobrazí Žebříček hráčů i 3D Mapu Arény

Televize zobrazuje zajímavé informace i pokud se nehraje. Pokud od nás máte zpracovanou 3D Mapu Arény nebo Žebříček nejlepších hráčů v Aréně, pak se na TV střídavě zobrazují.

A pokud běží hra, zobrazuje se časový odpočet do konce hry a název zvolené hudby, kterou si hráči ke hře vybrali.

V roce 2023 jsme celou aplikaci přepracovali, vše je nově animované, ozvučené, výrazné a vizuálně velmi poutavé.

Před vyhlášením výsledků se na TV zobrazují vtipné hlášky a hraje dramatická hudba

Když hráči čekají u TV na výsledky, zobrazují se na ni vtipné hlášky z Arény a z oblíbených filmů doplněné o jména právě hrajících hráčů.

Zároveň celou dobu hraje napínavá hudba, která vrcholí vyhlášením výsledků, při kterém se přehraje nová vyhlašovací a tematická hudba dle zvoleného hudby při hře.